Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

29. 4. 2021 | Kultura | Autor: Tisková zpráva (připravil N. Synek)

Po celý květen návštěvníky Luhačovic potěší v ulicích výstava poezie z lázní 30. let

Po celý květen návštěvníky Luhačovic potěší v ulicích výstava poezie z lázní 30. let

V těchto dnech byla v centru Luhačovic nainstalována exteriérová výstava Zapomenuté verše. S nostalgií přibližuje básněmi z 30. let milostnou atmosféru, která doprovázela společenský život během lázeňských pobytů. Historický materiál je čerpán z archivních periodik, konkrétně z Lázeňských zpravodajů luhačovských z let 1931 – 1934. Výstava bude k vidění po celý květen. 


„Jde o autorské milostné básně, psané bezprostředně s čistě právě prožitou inspirací, které tak úžasným způsobem zachycují pro nás důležité autenticky přibližující pocity a nevšední zážitky i láskyplné příběhy, i v humorném stylu a nadsázkou, které zde lázeňští pacienti ve volných chvílích mezi léčbou prožívali,“ přiblížila za Městský dům kultury Elektra, který výstavu připravil, spoluautorka expozice Regina Bittová. Jak dodává, básně z třicátých let jsou jedinečné tím, že tehdy zcela běžně patřily ke zdejšímu lázeňskému životu. „Je nádherné, jak kdysi tak známý způsob sdílení ve verších, byl i veřejně publikován. Dnes si můžeme tedy velmi živě představit, prostřednictvím veršů, jak kdysi stavy lásky, duše i srdce uměli lidé kultivovaně popisovat, vyjadřovat a tím rozumět svým pocitům, emocím, což nám v dnešním světě občas již chybí,“ dodala Bittová.

Básně, které podtrhují májovou atmosféru jara a lásky, jsou umístěny na kmenech stromů podél části Masarykovy ulice. Trasa výstavy jde na jedné straně od cukrárny u kruhového objezdu v centru, hned několik textů je umístěno na skupince stromů u Městského domu Kultury Elektra a verše jsou k vidění i na dalších stromech podél hlavní cesty až k odbočce směrem k nádraží. V Nádražní ulici směrem k dopravnímu terminálu jsou poslední z textů a na této straně končí exteriérová výstava na nádraží. Samozřejmě si ji lidé mohu prohlédnout i v opačném směru od nádraží do centra. Celkově takto místní veřejnost i všechny návštěvníky lázní potěší necelá padesátka krásných poetických textů.

 

 

Ukázka jedné z básní

Jindra Kuthan: Luhačovický rozhlásek (LZL 1931)

U lázeňské restaurace

visí černá tabule,

na ní různé propagace,

malé, velké cedule.

 

Zde se dozvíš, co kdo ztratil,

co se našlo, co kdo vrátil,

ale divné je to přec,

nenajdeš tu mnohou věc.

 

 

Někdo tady srdce ztratil,

jiný ztratil rozum zas,

že by to však někdo vrátil,       

to se stane sotva as.

Nahoru