Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Tipy na výlety do okolí

 

Uherský Brod (12 km)  

Královské město z 13. století s dochovanými hradbami. K památkám patří radnice, barokní farní  kostel s věží, dominikánský kostel přestavěný ze starší gotické stavby a barokní kašna  na náměstí. Město je spjato s osobností  světového pedagoga  J. A. Komenského (l592 -  1670). V místním muzeu nazvaném  jeho jménem je stálá výstava o  jeho životě. 

Bojkovice (13 km) pokračování Mikulčin vrch (25 km)

Leží v CHKO Bílé Karpaty. Najdete zde zámek Nový Světlov, původně gotický hrad. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu, počátkem století v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sochami. Ve městě stojí za návštěvu Muzeum Bojkovska.

Slavičín (14 km)

Patří k nejstarším osadám tohoto regionu.  V nově zrekonstruovaném zámku Wichterle najdete hotel, pivní lázně a wellness. V městském muzeu se mimo jiné nachází expozice připomínající leteckou bitvu z roku 1944.  Ve Slavičíně se nachází lesopark s dřevěnými sochami.

Vlčnov (18 km), Hluk (24 km) 

Typická slovácká obec byla poprvé zmíněna k roku 1264, zmínka o faře je z roku 1373. V obci bývala tvrz a opevněný, původně gotický kostel. Zachoval se z něj pouze portál pod věží. Dnešní kostel sv. Jakuba Staršího je z roku 1779. V obci jsou vinice a vinné sklepy. Udržuji se zde lidové tradice, proslulá je jízda králů na konci května. O 6 km dále leží  Hluk se stejnou krojovanou tradicí a  s tvrzí ze 16. století, v níž je stylová restaurace a vinárna.

Vizovice (20 km)  

Jednou z pozoruhodností města je barokní zámek proslulý bohatými interiéry a obrazárnou s díly nizozemského malířství. Vizovice jsou známy také výrobou pálenek. První pálenice se připomíná v roce 1603. Pozdější průmyslová výroba slivovice byla spojena především s obchodní značkou R. Jelínek, v jehož areálu se koná mnoho festivalů a kulturních akcí např. Trnkobraní. Další specialitou tohoto města je výroba figurálního vizovického pečiva. 

Zlín (23 km)  

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1894, kdy vznikla obuvnická firma rodiny Baťových. Zlín se stal moderním městským centrem,  které se chlubí nejen významnou architekturou, ale i bohatým kulturním životem. Za návštěvu stojí Baťův institut, 21. správní budova baťových závodů, známý zlínský mrakodrap, Památník Tomáše Bati, městský prohlídkový okruh s budovou radnice, kostelem Svatých Filipa a Jakuba, areál Baťových závodů. Již dlouholetou historii má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Příznivcům motorizmu se Zlín spojí s automobilovou soutěží Barum rally.

Brumov Bylnice (25 km)

Dvojměstí leží na soutoku Vláry, Návojského a Klobouckého potoka. Městu dominuje zřícenina ranně gotického hradu, připomínaného již v roce 1255. Pod hradem na Hložeckém potoku je soustava rybníků, založených ve 13. století. Na návrší nad městem stojí kostel sv. Václava, v jádru gotický ze 14. století, přestavěný barokně v 17. - 18. století. Na vedlejším návrší je kaple sv. Anny (1888). Na okraji města se nachází židovský hřbitov, za návštěvu stojí i místní muzeum.

Valašské Klobouky (25 km)

Středisko turistiky na rozhraní Vizovických vrchů a Bílých  Karpat. Na náměstí upoutá  pozornost barokní radnice, která dnes slouží jako muzeum.  Před  radnicí  je  vidět  pranýř,  jeden  z  nejstarších dochovaných na našem území, a za ním mariánský sloup z roku 1762. Za návštěvu stojí i barokní děkanský chrám z 18. století. V prosinci ožívá město vyhlášeným jarmarkem. Krásné výhledy do krajiny jsou z rozhledny Královec nebo pozorovatelny Durch.

Uherské Hradiště (33 km) 

Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Dochovala se řada zajímavých historických památek, k nimž bezpochyby patří pozdně gotická radnice z 15. století, morový sloup z roku 1721, františkánský klášter, jezuitský kostel a špitální kaple sv. Alžběty z 15. století. Ve městě se nachází Slovácké muzeum.

ZOO Zlín (35 km) 

Nejnavštěvovanější zoo na Moravě byla založena v roce 1948 a je spjata s rakouskou šlechtou Seilernů. V prostředí zámeckého parku jsou jednotlivé expozice členěné podle kontinentů. Kouzelnou atmosféru tvoří především rozsáhlý zámecký park, přecházející v lesopark s četnými rybníčky a vodními nádržemi. Zámek Lešná - nachází se v areálu zoologické zahrady Lešná. Nádherné interiéry zámku doplněné bohatými orientálními sbírkami přitahují dnes tisíce návštěvníků.

Hrad Malenovice (32 km)

Ojedinělý hrad s plášťovou zdí, má nově zrekonstruované předhradí. Ke stavebním památkám patří budova fary, kostel sv. Mikuláše a také budova radnice.

Strání-Květná  (34 km)

Leží ve střední části Bílých Karpat. Obec je poprvé zmiňována roku 1358 jako městečko s tvrzí a farou. Tvrz byla zbořena a v 17. století zanikla. Kostel povýšení sv. Kříže byl roku 1760 rozšířen a roku 1953 renovován. Lichtenšteinové založili roku 1763 sklárnu, kolem které vyrostla obec Květná, dnes součást Strání.

Velehrad (38 km), Tupesy (41 km) 

Vznik a vývoj poutního místa Velehradu souvisí se založením pozdně románského cisterciáckého kláštera. Klášter patřil k našim nejbohatším klášterům. V polovině 19. století proběhly úpravy a menší přestavby v souvislosti s oslavami tisícileté cyrilometodějské mise. Od roku 1927 má chrám titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). Roku 1990 Velehrad navštívil také papež Jan Pavel II. Tupesy jsou  malou vesnicí, v  níž se počátky hrnčířské výroby datují již od 9. století. Ve vsi je Památník keramiky, který podává doklad o zdejším hrnčířském umění v minulosti i v současnosti.

 

Archeoskanzen Modrá (40 km)

Představuje návštěvníkům podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). V areálu se nachází expozice Živá voda, terárium, stezka praturů, pálenice a vinná stezka. 

Baťův kanál (39 km) 

Historická vodní cesta v dnešní době využívaná pro aktivní dovolenou. Možnost individuálních i skupinových plaveb. Cyklostezka vede podél celého kanálu.

Buchlovice (42 km)

Buchlovice jsou známé svým zámkem, který má charakter barokní vily a tvoří jej 2 půlkruhovité objekty obrácené proti sobě. Kolem zámku byl vybudován park italského typu, později upraven na anglický. Buchlovice jsou obcí s dlouhou vinařskou tradicí, zmínka o vinicích je již z roku 1514

Napajedla (44 km)

První zmínka o obci je z roku 1362. Ze začátku 18. století je barokní kostel sv. Bartoloměje. V roce 1886 byl založen proslulý chov anglických plnokrevníků. Po První světové válce došlo ke stavbě Baťova kanálu a založení dnešní továrny Fatra. V barokním zámku sídlí hotel.

Holešov (45 km) 

Dominantou města je raně barokní zámek, ke kterému patří rozlehlá zahrada s oborou. V bývalé židovské čtvrti stojí Šachova synagoga, která patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově.

Kroměříž (55 km) 

Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a nazývána Hanáckými Athénami. Věhlas městu přinesly unikátní památky, zejména Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané od roku 1998 na prestižním seznamu UNESCO. Za návštěvu stojí také Arcibiskupské sklepy, technické i církevní památky.

Trenčín (56 km) Trenčianské Teplice (70 km) 

Městu vévodí rozsáhlý hrad z 11. století. V 18. století zpustl, byl však v poslední době velkoryse renovován. Je postaven na mohutné skále, na níž je vytesán název Laugaritio. Je to jméno nejsevernější  římské  osady  ve  střední  Evropě,  která  se  tu nacházela  v  roce 179. V historickém centru města  je mnoho zajímavých staveb  (opevnění, renezanční měšťanské  domy, gotický karner s kostnicí, barokní klášter s kostelem aj.) Treničianské Teplice jsou jedny z nejznámějších lázní na Slovensku. 

Hostýn (61 km) 

Poutní chrám s mariánskou svatyní, který je postaven na hoře Hostýn 718 m.n.m., je již tři století cílem tisíce poutníků. Archeologický průzkum doložil pravěké osídlení Hostýnu už v době bronzové. Návštěvníci na místě najdou tři poutní domy s restauracemi a ubytovací kapacitou.

Zámek Milotice (63 km) 

Barokního zámek, kde se na počátku nacházela středověká tvrz a v 16. století byla přestavená na čtyřkřídlý zámek. Tento zámek určitě stojí za zhlédnutí spolu s nádvořím, jízdárnou, konírnou, francouzským parkem. Nedílnou součástí jsou skvěle vybavené interiéry.

Rožnov pod Radhoštěm (74 km) 

Město se rozkládá v srdci moravskoslezských Beskyd. Valašské muzeum v přírodě je největším muzeem svého druhu u nás. Ve třech areálech prezentuje dřevěné roubené stavby valašské lidové architektury. Dominantou Rožnova je Jurkovičova rozhledna z roku 2012. K nejvíce navštěvovaným místům patří Pustevny - stezka Valaška, Libušín, Maměnka, Cyrilka, socha pohanského boha Radegasta a Kaple svatého Cyrila a Metoděje.

Pro bližší informace o městech v okolí, mapky i kulturním dění, kontaktujte luhačovické informační centrum.

Tipy na další výety a vycházky Zlínsko a Luhačovicko a nebo na Východní Morava 

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.