Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Tipy na výlety do okolí

 

Uherský Brod (12 km)  

Královské město z 13. století s dochovanými hradbami. K památkám patří radnice, barokní farní  kostel s věží, dominikánský kostel přestavěný ze starší gotické stavby a barokní kašna  na náměstí. Město je spjato s osobností  světového pedagoga  J. A. Komenského (l592 -  1670). V místním muzeu nazvaném  jeho jménem je stálá výstava o  jeho životě. 

Bojkovice (13 km) pokračování Mikulčin vrch (25 km)

Leží v CHKO Bílé Karpaty. Najdete zde zámek Nový Světlov, původně gotický hrad. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu, počátkem století v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sochami. Ve městě stojí za návštěvu Muzeum Bojkovska.

Slavičín (14 km)

Patří k nejstarším osadám tohoto regionu.  V nově zrekonstruovaném zámku Wichterle najdete hotel, pivní lázně a wellness. V městském muzeu se mimo jiné nachází expozice připomínající leteckou bitvu z roku 1944.  Ve Slavičíně se nachází lesopark s dřevěnými sochami.

Vlčnov (18 km), Hluk (24 km) 

Typická slovácká obec byla poprvé zmíněna k roku 1264, zmínka o faře je z roku 1373. V obci bývala tvrz a opevněný, původně gotický kostel. Zachoval se z něj pouze portál pod věží. Dnešní kostel sv. Jakuba Staršího je z roku 1779. V obci jsou vinice a vinné sklepy. Udržuji se zde lidové tradice, proslulá je jízda králů na konci května. O 6 km dále leží  Hluk se stejnou krojovanou tradicí a  s tvrzí ze 16. století, v níž je stylová restaurace a vinárna.

Vizovice (20 km)  

Jednou z pozoruhodností města je barokní zámek proslulý bohatými interiéry a obrazárnou s díly nizozemského malířství. Vizovice jsou známy také výrobou pálenek. První pálenice se připomíná v roce 1603. Pozdější průmyslová výroba slivovice byla spojena především s obchodní značkou R. Jelínek, v jehož areálu se koná mnoho festivalů a kulturních akcí např. Trnkobraní. Další specialitou tohoto města je výroba figurálního vizovického pečiva. 

Zlín (23 km)  

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1894, kdy vznikla obuvnická firma rodiny Baťových. Zlín se stal moderním městským centrem,  které se chlubí nejen významnou architekturou, ale i bohatým kulturním životem. Za návštěvu stojí Baťův institut, 21. správní budova baťových závodů, známý zlínský mrakodrap, Památník Tomáše Bati, městský prohlídkový okruh s budovou radnice, kostelem Svatých Filipa a Jakuba, areál Baťových závodů. Již dlouholetou historii má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Příznivcům motorizmu se Zlín spojí s automobilovou soutěží Barum rally.

Brumov Bylnice (25 km)

Dvojměstí leží na soutoku Vláry, Návojského a Klobouckého potoka. Městu dominuje zřícenina ranně gotického hradu, připomínaného již v roce 1255. Pod hradem na Hložeckém potoku je soustava rybníků, založených ve 13. století. Na návrší nad městem stojí kostel sv. Václava, v jádru gotický ze 14. století, přestavěný barokně v 17. - 18. století. Na vedlejším návrší je kaple sv. Anny (1888). Na okraji města se nachází židovský hřbitov, za návštěvu stojí i místní muzeum.

Valašské Klobouky (25 km)

Středisko turistiky na rozhraní Vizovických vrchů a Bílých  Karpat. Na náměstí upoutá  pozornost barokní radnice, která dnes slouží jako muzeum.  Před  radnicí  je  vidět  pranýř,  jeden  z  nejstarších dochovaných na našem území, a za ním mariánský sloup z roku 1762. Za návštěvu stojí i barokní děkanský chrám z 18. století. V prosinci ožívá město vyhlášeným jarmarkem. Krásné výhledy do krajiny jsou z rozhledny Královec nebo pozorovatelny Durch.

Uherské Hradiště (33 km) 

Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Dochovala se řada zajímavých historických památek, k nimž bezpochyby patří pozdně gotická radnice z 15. století, morový sloup z roku 1721, františkánský klášter, jezuitský kostel a špitální kaple sv. Alžběty z 15. století. Ve městě se nachází Slovácké muzeum.

ZOO Zlín (35 km) 

Nejnavštěvovanější zoo na Moravě byla založena v roce 1948 a je spjata s rakouskou šlechtou Seilernů. V prostředí zámeckého parku jsou jednotlivé expozice členěné podle kontinentů. Kouzelnou atmosféru tvoří především rozsáhlý zámecký park, přecházející v lesopark s četnými rybníčky a vodními nádržemi. Zámek Lešná - nachází se v areálu zoologické zahrady Lešná. Nádherné interiéry zámku doplněné bohatými orientálními sbírkami přitahují dnes tisíce návštěvníků.

Hrad Malenovice (32 km)

Ojedinělý hrad s plášťovou zdí, má nově zrekonstruované předhradí. Ke stavebním památkám patří budova fary, kostel sv. Mikuláše a také budova radnice.

Strání-Květná  (34 km)

Leží ve střední části Bílých Karpat. Obec je poprvé zmiňována roku 1358 jako městečko s tvrzí a farou. Tvrz byla zbořena a v 17. století zanikla. Kostel povýšení sv. Kříže byl roku 1760 rozšířen a roku 1953 renovován. Lichtenšteinové založili roku 1763 sklárnu, kolem které vyrostla obec Květná, dnes součást Strání.

Velehrad (38 km), Tupesy (41 km) 

Vznik a vývoj poutního místa Velehradu souvisí se založením pozdně románského cisterciáckého kláštera. Klášter patřil k našim nejbohatším klášterům. V polovině 19. století proběhly úpravy a menší přestavby v souvislosti s oslavami tisícileté cyrilometodějské mise. Od roku 1927 má chrám titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). Roku 1990 Velehrad navštívil také papež Jan Pavel II. Tupesy jsou  malou vesnicí, v  níž se počátky hrnčířské výroby datují již od 9. století. Ve vsi je Památník keramiky, který podává doklad o zdejším hrnčířském umění v minulosti i v současnosti.

 

Archeoskanzen Modrá (40 km)

Představuje návštěvníkům podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). V areálu se nachází expozice Živá voda, terárium, stezka praturů, pálenice a vinná stezka. 

Baťův kanál (39 km) 

Historická vodní cesta v dnešní době využívaná pro aktivní dovolenou. Možnost individuálních i skupinových plaveb. Cyklostezka vede podél celého kanálu.

Buchlovice (42 km)

Buchlovice jsou známé svým zámkem, který má charakter barokní vily a tvoří jej 2 půlkruhovité objekty obrácené proti sobě. Kolem zámku byl vybudován park italského typu, později upraven na anglický. Buchlovice jsou obcí s dlouhou vinařskou tradicí, zmínka o vinicích je již z roku 1514

Napajedla (44 km)

První zmínka o obci je z roku 1362. Ze začátku 18. století je barokní kostel sv. Bartoloměje. V roce 1886 byl založen proslulý chov anglických plnokrevníků. Po První světové válce došlo ke stavbě Baťova kanálu a založení dnešní továrny Fatra. V barokním zámku sídlí hotel.

Holešov (45 km) 

Dominantou města je raně barokní zámek, ke kterému patří rozlehlá zahrada s oborou. V bývalé židovské čtvrti stojí Šachova synagoga, která patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově.

Kroměříž (55 km) 

Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a nazývána Hanáckými Athénami. Věhlas městu přinesly unikátní památky, zejména Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané od roku 1998 na prestižním seznamu UNESCO. Za návštěvu stojí také Arcibiskupské sklepy, technické i církevní památky.

Trenčín (56 km) Trenčianské Teplice (70 km) 

Městu vévodí rozsáhlý hrad z 11. století. V 18. století zpustl, byl však v poslední době velkoryse renovován. Je postaven na mohutné skále, na níž je vytesán název Laugaritio. Je to jméno nejsevernější  římské  osady  ve  střední  Evropě,  která  se  tu nacházela  v  roce 179. V historickém centru města  je mnoho zajímavých staveb  (opevnění, renezanční měšťanské  domy, gotický karner s kostnicí, barokní klášter s kostelem aj.) Treničianské Teplice jsou jedny z nejznámějších lázní na Slovensku. 

Hostýn (61 km) 

Poutní chrám s mariánskou svatyní, který je postaven na hoře Hostýn 718 m.n.m., je již tři století cílem tisíce poutníků. Archeologický průzkum doložil pravěké osídlení Hostýnu už v době bronzové. Návštěvníci na místě najdou tři poutní domy s restauracemi a ubytovací kapacitou.

Zámek Milotice (63 km) 

Barokního zámek, kde se na počátku nacházela středověká tvrz a v 16. století byla přestavená na čtyřkřídlý zámek. Tento zámek určitě stojí za zhlédnutí spolu s nádvořím, jízdárnou, konírnou, francouzským parkem. Nedílnou součástí jsou skvěle vybavené interiéry.

Rožnov pod Radhoštěm (74 km) 

Město se rozkládá v srdci moravskoslezských Beskyd. Valašské muzeum v přírodě je největším muzeem svého druhu u nás. Ve třech areálech prezentuje dřevěné roubené stavby valašské lidové architektury. Dominantou Rožnova je Jurkovičova rozhledna z roku 2012. K nejvíce navštěvovaným místům patří Pustevny - stezka Valaška, Libušín, Maměnka, Cyrilka, socha pohanského boha Radegasta a Kaple svatého Cyrila a Metoděje.

Pro bližší informace o městech v okolí, mapky i kulturním dění, kontaktujte luhačovické informační centrum.

Tipy na další výety a vycházky Zlínsko a Luhačovicko a nebo na Východní Morava 

Nahoru