Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

P. František Müller (1910 - 1985)

Duchovní správce, sběratel bájí a pověsí, historik, který se pomocí svého osobitého díla snažil zachovat co nejvíce z lidové kultury jak ze svého rodného kraje, tak také z míst, kde působil pro budoucí generace. Narodil se v Šubířově u Jevíčka. Jako kněz působil v Újezdě, Hradisku u Kroměříže, Krásenku (v této obci zpustošené za druhé světové války se stal kronikářem).

Dílo obsahující více než 1500 stran textu nebylo prozatím souhrnně uspořádáno. Za svého působení na Provodově vydával autor svá díla vlastním nákladem za nelehkých podmínek.

Svou literární a sběratelskou činnost zaměřil jak na svůj rodný kraj (Drahansko, Plumlovsko, Konicko, Bouzovsko), tak také na místa, ve kterých jako kněz působil (Zlínsko, Vizovicko, Luhačovické Zálesí). V letech 1944 - 1985 působil na mariánském poutním místě Provodov a zde vytvořil své dominantní dílo Mariánské poutní místo v Provodově, Provodov v minulosti.

Zpracováno podle Ireny Voštové a Miloše Bařinky (Ateliér IM)

Nahoru