Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dušan Samo Jurkovič (1868 - 1947)

O stavbách Dušana Jurkoviče pojednává zvláštní text.

Slovenský architekt narozený jako páté ze šesti dětí notáře Juraje Jurkoviče a jeho manželky Emílie v Turej Lúke, vystudoval gymnázium v Šoprone a Státní průmyslovou školu ve Vídni. V roce 1903 se oženil s Boženou Bartelmusovou a v tomto manželství se jim narodili tři synové (Juraj, Ján, Pavel).

Společně s Michalem Urbánkem připravil kompozici valašské dědiny pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. V tomto období se intenzivně zabýval dřevěnou srubovou architekturou Valašska. Díky tomu začal být známým a přišly první zakázky na turistické stavby ve volné krajině (Rozhledna na vrchu Brňov (1896)), stavby na Pustevnách (Maměnka, Libušín, zvonice, orientační tabule, tělocvična Sokola). Po realizaci těchto, na svou dobu neobvyklých staveb, začíná být nazýván básníkem dřeva, získal nové objednávky, kvůli kterým odchází v roce 1899 do Brna, kde zapadl do tamějšího uměleckého prostředí a navázal kontakty s představiteli národnostně orientované kultury.

Zde získává zakázky na přestavbu lázní Luhačovice ve slovanském duchu. Projektováním jednotlivých staveb, ale i celkovým urbanistickým řešením lázní Luhačovice se Dušan Jurkovič zabýval v letech 1902-1914. V roce 1902 uskutečnil adaptaci dvou budov, které spojil do celku Janova domu (dnes Dům Dušana Jurkoviče), kde dokázal zkombinovat různorodé materiály, například starodávné sušené hliněné cihly a moderní betonové pilíře. Také při další úpravě budovy vodoléčby, dokázal využít stávající kamenné přízemí a poschodí ze sušených cihel. Z roku 1902 pochází i jeho adaptace bývalého kuchyňského domu na obytnou vilku nazvanou Chaloupka. V roce 1903 postavil novostavby vily Jestřabí a lázeňské restaurace (dnes již nezachované). V blízkosti budovy vodoléčby postavil komplex koupaliště se vstupní budovou a šatnovými kabinami po stranách bazénu. Z tohoto roku pochází i drobná dřevěná stavba hudebního pavilónu a nerealizovaný projekt kavárny Adolfa Polenky.

Je určitě velkou škodou nejenom pro Luhačovice, že řada projektů tohoto světového architekta zůstala na papíře. Především jeho soutěžní návrh na úpravu Lázeňského náměstí, vycházející ze záměru uvolnit náměstí zbouráním některých starých budov a situováním nových budov blíže ke svahu. Nejvýznamnější měl být lázeňský dům, který měl být společenským střediskem lázní ( nechybělo tu ani kasino). Součástí celého programu byly i pavilónky nad jednotlivými prameny spojené vzájemně kolonádou a další stavby tvořící jednotný celek lázeňského středu. V roce 1906 byla postavena Slovácká búda a z tohoto období pochází i návrhy na letní divadlo a hotel Slovenský dům ( Slovanský dům ). V této době se začíná zabývat výstavbou a přestavbou menších rodinných objektů (vlastní vila v Brně). V roce 1907 postavil v Luhačovicích vilu pro F. Nováka. V roce 1908 byl zrealizován jeho návrh na typové domky v Brně - Lískovci, začal realizovat výstavbu zámku v Novém Městě nad Metují. V roce 1912 vytvořil návrh na stavbu chaty s rozhlednou na vrchu Dobrošov

V roce 1913 započal s pracemi na křížové cestě a shromažďovací síni na Svatém Hostýně. V Luhačovicích v letech 1907-1914 neustále předkládal své návrhy (léčebný dům, čítárna, kolonáda, přestavba Slovácké búdy), ale pro své smělé projekty již nenašel realizátory.

A v dalších letech začíná působit spíš na Slovensku. ( mohyla na Bradle, Slovensko - americké rychlostavby v Bratislavě, Družstevní domy československých legionářů v Bratislavě, přestavba zámku ve Zvolenu, stanice lanové dráhy na Lomnický štít, budova spořitelny ve Spišské Nové vsi).

(Zpracováno podle knihy Dušan Samo Jurkovič, autorky Dany Bořutové - Debnárové)

Výběr z díla

Dílo tohoto skvělého architekta v sobě zahrnuje nejenom téměř 400 architektonických návrhů, z nichž část nebyla realizována. Jurkovič byl génius, který dokázal postavit stejně dobře nádherné obytné stavby, tak také funkční průmyslové objekty. Mimo spousty odborných statí v publikacích a periodikách napsal tři samostatné publikace.

 • Pustevně na Radhošti, turistické útulny Pohorské jednoty Radhošť ve Frenštátě, postavené a zařízené po způsobu lidových staveb na Moravském Valašsku a Uherském Slovensku.  (1900)
 • Práce lidu našeho - Slowakische Volksarbeiten - Lesouvrages populaires des Slovaques (1905-1913, 14 sešitů)
 • Skladace domy rodinné z pálených tehliarských výrobkov (1946)

Mimo to vytvořil návrh na obálku knihy J. Holého, Adamovské lesy. Pro dílnu Vorel z Velkého Meziříčí navrhl rákosové a slaměné koberce, rohože a pletené koše.

Výběr některých architektonických návrhů

Byl aktivní i v politice. V roce 1919 se stal vládním komisařem pro zachování uměleckých památek na Slovensku, Inicioval přijetí zákona na ochranu přírodních památek, zasloužil se o zpřístupnění Demänovských jeskyní, prosazoval založení přírodních rezervací na Slovensku, byl spoluzakladatelem muzea v Bratislavě. V roce 1933 dostal cenu České akademie věd a umění, v roce 1938 mu byl udělen čestný titul, doktor filosofie, v roce 1991 mu byl in memoriam udělený řád T. G. Masaryka I. třídy.

Jurkovičovy stavby v Luhačovicích si prohlédněte ve zvláštní fotogalerii.

1891

 • Zemská jubilejní výstava v Praze (asistence architektovi Michalovi Urbánkovi).

1892

 • Národopisná výstava ve Vsetíně - Valašská jizba.

1895

 • Národopisná výstava československá v Praze
 • .Valašská dědina ve spolupráci s architektem Michalem Urbánkem.

1896

 • Návrhy na stavbu rozhledny na vrchu Brňov (pro turistický odbor ve Valašském Meziříčí). 1897
 • Pustevny na Radošti (pro Pohorskou jednotu Radhošť ve Frenštátě), návrhy na turistické stavby a jejich zařízení Turistická ubytovna Maměnka, jídelna Libušín, zvonice, orientační tabule, realizované v letech 1898 - 1899.

1900 - 1901

 • Návrhy na stavbu a zařízení vily - letoviska na Rezku u Nového Města nad Metují (pro R. Bartelmuse, Brno).
 • Částečně realizované návrhy na přestavbu lázní Teplice u Hranic na Moravě (pro stavitele A. Tebicha).
 • Realizované návrhy na úpravu průčelí Pomologického ústavu v Bohunicích u Brna.

1902 - 1903

 • Lázně Luhačovice
 • Janův dům (dnes Jurkovičův dům), Chaloupka, Vodoléčebný ústav, mlékárna -(návrhy, detaily, rozpočet, stavební dozor), realizované v roce 1902.
 • Vila Jestřabí, hospodářský dvůr, restaurační pavilon, inhalační pavilon, hudební pavilon, lázeňská plovárna.

Podklady pro regulační plán Luhačovic, zaměření a vynesení 1:500, výškový plán.
Nerealizovaný soutěžní návrh na úpravu středu lázní s léčebným domem, administrativní budovou, obchodním bazarem, plnírnou. Nerealizovaný návrh na lázeňskou kolonádu a pavilony pramenů. Nerealizovaný projekt kavárny A. Polenky z Brna.

Z části realizované projekty na Svatém Hostýně na Moravě, návrhy na úpravu poutního místa a postavení křížové cesty: Shromažďovací síň, zvonice, kaplička sv. Cyrila a Metoděje, zastavení křížové cesty.

Stavba a zařízení Spolkového domu ve Skalici (stavba v roce 1904, zařízení v roce 1905).

1905 - 1906

 • Projekt kolonády u pramene Janovka, lázně Luhačovice.
 • Návrhy na stavbu obchodního bazaru a přestavbu kapličky, Svatý Hostýn.
 • Návrh na úpravu vily a továrny J. Martinovského, Borovnice na Moravě.
 • Přestavba a zařízení obytného domu a ateliéru malíře Jožky Úprky v Hroznové Lhotě.

1906

 • Lázně Luhačovice
 • Návrh na stavbu hotelu Slovenský dům (plány, detaily, model, rozpočet).
 • Realizovaný projekt Slovenské búdy (Slovácká búda). Skice letní arény.
 • Stavba a zařízení architektovy vlastní rodinné vily v Brně - Žabovřesky (Nečasova ul. 3) - Regulační plán čtvrtě Na ptákách (pro Městskou radu, Jaroměř).
 • Skice obchodního domu pro J. Patrného, obchodníka z Jaroměře.
 • Výstavba vily F. Nováka v Luhačovicích.
 • Katastrální mapa Michalovce - Humenné.
 • Lázně Luhačovice: Návrh na stavbu 2. lázeňského domu.
 • Realizovaný návrh na výstavbu typových rodinných domků v Novém Lískovci u Brna.

1909

 • Molitorov, zámek J. Veselého, zaměření zámku a návrhy na přestavbu , realizované v roce 1910.
 • Realizované návrhy na přestavbu zámku J. Bartoně v Novém Městě nad Metují.
  Přestavba starého mlýna na turistickou ubytovnu v Pekle u Náchoda.
  Městská elektrárna v Boskovicích.

1910

 • Strojová pila v Pekle u Náchoda.
 • Přestavba starého mlýna na sirotčinec (pro evangelickou církev Modre, realizovaná v roce 1913.

1911

 • Přestavba zámku C. Bartoně - Zbraslav u Prahy, realizovaná v letech 1911 - 1913.
 • Návrh na rozšíření Slovenské búdy v Luhačovicích (pro dr. P. Blahu).

1912

 • Stavba chaty s rozhlednou na vrchu Dobrošov u Náchodu realizovaná v roce 1924.
 • Částečně realizované návrhy na doplnění křížové cesty a shromažďovací síň na Svatém Hostýně.
 • Lázně Luhačovice: návrh na stavbu nového léčebného domu, čítárny, návrhy na výstavbu středu lázní se všemi léčebnými budovami, byty a obchody.

1914

 • Plány kolonád pro lázně Luhačovice.

1915

 • Návrh na přestavbu Slovenské búdy v Luhačovicích.

1916 - 1918

 • Návrhy vojenských hřbitovů a památníků (pro Oddělení vojenských hrobů při velitelství v Krakově):
 • Rotunda u Nižného Regetowa, Beskidek - Konieczna, Magura (Przelecz Malastowska), Regetow Wyzny, Gladyszow, Pustky u Lužné, Wola Cieklinska, Wirchne, Przyslup, Blechnarka, Krzywa, Ozenna - 3 objekty s hromadnými hroby, Nowy Zmigrod, Radoczyna, Dlugie, Uscie Ruskie Gorlickie, Krempna, Smerekowiec, Lipna, Czarne, Klopotnica, Sieniawa .
 • Návrhy na památníky vojenských hřbitovů: Tardowa, Hanczowa, Wolowiec, Gorlice.
  Úprava kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci.

1919

 • Návrh smuteční výzdoby pohřbu generála dr. M. R. Štefánika na vrchu Bradlo.
 • 1. návrh na mohylu generála dr. M. R. Štefánika na Bradle - situace, projekty, detaily.

1920

 • Částečně realizovaný návrh na kolonii dělnických domů v Bratislavě, částečně realizované.

1921

 • Slovensko - americké rychlostavby. Návrhy na 4 typy rodinných domků.
 • Návrhy mohyly na vzpomínku leteckého neštěstí generála dr. M. R. Štefánika u Vajnor.
 • Pomník básníka Pavla Országha Hviezdoslava na hřbitově v Dolním Kubíně. Realizovaný v roce 1924.

1922 - 1923

 • Pamětní tabule Pavla Josefa Šafaříka v Kobeliarove (spolupráce - sochař Jan Štursa).
 • Družstevní domy československých legionářů v Bratislavě realizované v letech 1924 -

1927

 • Městské obytné domy v Martině realizované v letech 1924 - 1925.
 • Úřednické obytné domy v Modré realizované v letech 1924 - 1927.
 • Návrhy na přestavbu kasáren na úřední budovu.
 • Návrhy na přestavbu dětského domova.
 • Návrh na rodinný dům O. Duška v Bratislavě (Holubyho ul. 21), (spolupráce - architekt Jan Pacl), realizovaný v letech 1925 - 1926.
 • Rodinné domy na Güntherově ulici (dnes Lermontové) v Bratislavě: 5 vilových staveb, mezi nimi (č. 23) i vlastní vila architekta realizované v letech 1923 - 1924

1923 - 1924

 • Stavba evangelického kostela, fary a školy v Ružomberku (spolupráce - architekt Jan Pacl).

1924

 • Štefánikův ústav sociálního zabezpečení v Martině.
 • Plány k hrobce básníka Pavla Országha Hviezdoslava ve Skalce u Vyšného Kubína.
 • Návrhy na pomník a pamětní dům básníka Jána Kollára v Mošovcích (spolupráce - architekt Jan Pacl).

1925

 • Mohyla generála dr. M. R. Štefánika na Bradle: 2. přepracovaný stavební projekt.
 • Návrh na památník slovenských mučedníků (Karla Holubyho a Viliama Šuleka), popravených v roce 1848 v Hlohovci.

1926

 • Návrh na zabezpečení horní části Oravského hradu (zastřešení):
 • Návrhy nábytku a vnitřního zařízení části hradu Kunětická Hora.


1927

 • Mohyla generála dr. M. R. Štefánika na Bradle (spolupráce - architekt Jan Pacl),
 • realizovaná v roce 1928.

1928

 • Soutěžní návrh na pomník generála dr. M. R. Štefánika v Bratislavě, alternativy (spolupráce - sochař Otakar Španiel).
 • Pomník pro J. Jeništu, Praha.
 • Pamětní tabule událostí z roku 1848 a Josefa Miloslava Hurbana v Březové, realizovaná.

1929

 • Sanatorium prof. Kocha na (dnes Partizánské) ulici v Bratislavě (spolupráce - architekti Jindřich Merganc a O. Klimeš).
 • Návrh na rodinný dům prof. Kocha v Bratislavě.
 • Náhrobek dr. Pavla Blahy na hřbitově ve Skalici.
 • Soutěžní návrh na budovu muzea v Martině.

1930

 • Památník generála dr. M. R. Štefánika v Komárně (spolupráce - sochař Otakar Španiel).

1931

 • Pomník Svetozára Hurbana - Vajanského na hřbitově v Martině.

1932

 • Návrh na typové obytné domy ze dřeva s ohnivzdornou omítkou.
 • Pamětní tabule na Domě církevního sboru na Konventní ulici v Bratislavě.
 • Přístavba věže k evangelickému kostelu ve Skalici (spolupráce - architekti Jindřich Merganc a O. Klimeš).
 • Návrh na přístavbu kapličky k farskému kostelu ve Zvoleně.

1934

 • Návrhy na standardní budovu školy s ocelovou konstrukcí, 5 typů: stavební elaborát, konstrukční detaily (spolupráce s firmou Inžesta).
 • Administrativní budova továrny na kabely v Bratislavě.

1935

 • Státní reálné gymnázium v Martině:Návrh na stavbu školy, stavební elaboráty, realizované.
 • Stavba Okresní spínací stanice v Malackách (pro Západoslovenské elektrárny).

1936

 • Přestavba budovy pro filiálku Pražské spořitelny ve Spišské Nové Vsi.

1936 - 1937

 • Stanice nové lanové dráhy na Lomnický štít ve Vysokých Tatrách - stavební projekty, technické detaily (podle dispozicí fy Wiesner v Chrudimi), návrhy vnitřního zařízení, realizované v letech 1937 - 1938:
 • I. Údolní stanice v Tatranské Lomnici
 • II. Mezistanice Štart
 • III. Stanice Skalnaté Pleso
 • IV. Stanice Lomnický štít

1937

 • Pro Západoslovenské elektrárny:
 • Stavba Okresní spínací stanice v Senici
 • Stavbu krytu CO pro zaměstnance ZSE v Bratislavě.
 • Dostavba, resp. nadstavbu budovy ZSE v Bratislavě.

1938 - 1939

 • Stavba montážní věže v Trnavě pro Západoslovenské elektrárny.
 • Návrhy na pomník L´udovíta Štúra v Modre.
 • Návrh na pomník zavražděných studentů v Praze.
 • Návrhy na typové domky ze dřeva s ohnivzdorným obkladem a omítkou.

1940

 • Pro Západoslovenské elektrárny: Návrhy na stavbu turbocentrály: starý stav a projekt, přístavby, technické výkresy, realizované v roce 1914.
 • Přestavbu vodojemu.
 • Úprava budovy Energoprojektu v Bratislavě.

1942

 • Pro Západoslovenské elektrárny: inspektorát ZSE v Hlohovci - návrhy na stavbu skladu, spínací stanice a krytu CO. Návrh na úpravu kanceláří
 • v administrativní budově ZSE na Pražské ulici v Bratislavě: interiéry dvou zasedacích síní a čtyř kanceláří vedení, realizované.
 • Návrh na přístavbu zámku v Molitorově pro J. Veselého, mansardy ve třech alternativách.
 • Přestavba cihelny ve Staré Turé.
 • Adaptaci Slovenské banky v Banské Bystrici.

1944 - 1945

 • Realizovaný památník na hřbitově v Březové.
 • Návrh památníku kamenná apoteóza Slovenského národního povstání.
 • Návrh na náhrobek sester Jurkovičových ve Skalici, realizované.
 • Návrh památníku Na památku druhého výročí zániku Lidic.
 • Návrhy na typové rodinné domky skládané z cihlářských výrobků, 15 typů.
 • Návrhy na rodinné domy a společenského domu pro zaměstnance továrníka Františka Slavíka, Hrochův Týnec.
 • Návrh na Kenotaf na oslavu padlých hrdinů Rudé armády.

1947

 • Návrh na stavbu kulturního domu v Černém Balogu.
 • Návrh na stavbu administrativní budovy pro Okresní národní výbor v Galantě: schvalovací výkresy.
 • Památník Slovenského národního povstání v Kremničce.
 • Návrh na úpravu mohyly na Bradle: Památník letců padlých za druhé světové války.
 • Návrh na hrobku dr. Milana Hodžy v Martině.
Nahoru