Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

MUDr. František Veselý (1862 - 1923)

František Veselý se narodil 18. března 1862 v Bystřici nad Pernštejnem, vystudoval gymnázium v Brně a v Německém Brodě a Karlovu univerzitu v Praze. Zde byl v roce 1886 promován na doktora všeobecného lékařství. Vojenské stipendium odsloužil šesti lety vojenské služby jako lékař u 23. pěšího pluku v Sarajevě a v Plevlji a u 14. dragounského pluku v Dobřanech. Poté se usadil jako praktický lékař v Brně. V roce 1894  zakoupil pozemek v Šaraticích u Brna a vybudoval zde studny a plnírnu hořké minerální vody. V Brně byl aktivním pracovníkem Národní jednoty a stal se jedním z mluvčích české společnosti v okruhu brněnského Národního divadla a Vesniných škol.

Okouzlen Luhačovicemi

V roce 1898 navštívil MUDr. František Veselý poprvé Luhačovice. Místo ho okouzlilo a získalo přes svůj zanedbaný vzhled a nedostupnost okamžitě jeho zájem. Vytušil, jaký potenciál skýtají léčivé luhačovické prameny, zdravé prostředí i místní neporušená krajina na okraji Bílých Karpat. Pojal úmysl vytvořit akciovou společnost, která by tyto chátrající lázně odkoupila a obnovila je. Rozhodl se vybudovat tady moravské lázeňské středisko moderního typu. Úspěch lázní nespojoval pouze s plněním léčebného poslání, ale i s vytvořením kulturního zázemí a společenského střediska slovanských národů.

Stál u zrodu lázeňství v Luhačovicích

V roce 1900 F. Veselý rozeslal dvěma tisícům českých lékařů v Čechách, na Moravě i Slezsku první oběžník vybízející k vytvoření akciové společnosti. Kromě toho sám jezdil po městech a organizoval agitační besedy s lékaři. Kvůli malé odezvě se v roce 1901 obrátil dalším oběžníkem i na záložny, učitele, úředníky, lékárníky, obchodníky, duchovní, advokáty, notáře a soukromníky. V roce 1902 byla vytvořena akciová společnost, která lázně odkoupila od hraběte Serényiho. Jejího vedení se ujal sám MUDr. František Veselý. Obětavě začal uskutečňovat svoji představu o budoucnosti lázní. Získal ke spolupráci architekta Dušana Jurkoviče, staral se o renovaci budov a stavbu nových objektů, zachycení pramenů, zřízení plnírny minerálních vod a inhalatoria, léčbu nemocných a zavedení lázeňského režimu, propagoval Luhačovice doma i v cizině na přednáškách i v článcích a na reklamních letácích. V době jeho působení v Luhačovicích vznikly stavby, které stylizací lidové architektury daly Luhačovicím jejich dodnes nezaměnitelnou podobu. Jako každý průkopník, který předešel svou dobu, narážel ve své době na nepochopení. MUDr. František Veselý ve vedení lázní působil jen do roku 1909 a poté byl nucen nedokončené dílo opustit. Odcházel z Luhačovic s pocitem křivdy a nevděku. Jeho velkorysá idea, těžce prosazovaná za usilovné práce a osobních obětí, vyústila i za tuto krátkou dobu ve vytvoření základů moderního lázeňství, ze kterých Luhačovice dodnes čerpají.

MUDr. František Veselý byl vzdělaný člověk se širokým záběrem a otevřeným vztahem k umění, vynikající a obětavý lékař, člověk s darem velkého vcítění k trpícím a sociálně slabým, vlastenec a neúnavný propagátor myšlenky slovanské vzájemnosti. Bez jeho přispění by Luhačovice stěží byly dnes jen stínem toho, čím jsou.

 

PhDr. Blanka Petráková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Nahoru