Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

16. 9. 2020 | Aktuality z města | Autor: Mgr. Michal Zámečník, velitel MP Luhačovice

Letní prázdniny pohledem Městské policie Luhačovice

Letní prázdniny pohledem Městské policie Luhačovice

Během letních měsíců, které byly ve znamení zvýšeného zájmu o Luhačovice, strážníci přispívali řádně k ochraně osob a majetku v největším lázeňském městě na Moravě. Provedli řadu preventivní opatření, která přinutila řidiče, cyklisty ale i chodce chovat se v ulicích ohleduplně a bezpečně.


Řada bezpečnostních akcí proběhla během léta po celých Luhačovicích také ve spojitosti s kulturním děním a turistickým ruchem. Se zvýšeným dohledem v oblastní veřejného pořádku a nad dodržováním pravidel silničního provozu se účastníci setkali zejména v prvních dvou prázdninových víkendech, kdy byla zaznamenána zvýšená návštěvnost města spolu s tradiční pouti, poté v závěru prázdnin, kdy se lidé vraceli do svých domovů. Kromě přímého každodenního dohledu ve městě připomněli strážníci v oblasti silničního provozu a veřejného pořádku důležité preventivní rady a doporučení turistům na ulici, nebo řidičům přímo do kabin vozidel. Se slunečným počasím přibyl v silničním provozu počet cyklistů. Ti jsou mnohdy na svou cestu nedostatečně vybaveni, podceňují únavu z horka i chvilkovou nepozornost. Přitom patří mezi jednu z nejrizikovějších skupin. Hlavní důrazem prevence byl v tomto případě kladen zejména na používání ochranných bezpečnostních přileb. Na vybraných cyklostezkách strážníci preventivně kontrolovali povinnou výbavu cyklistů, potřebným pomohli a poradili s odstraněním případných nedostatků.


U zaparkovaných vozidel proběhla preventivní akce, kdy na parkovištích byli upozorněni řidiči, kteří nechali své cenné věci viditelně odložené ve vozidle bez dozoru, nebo ti kteří během parných dnu, byť jen krátkodobě odložili dítě nebo psa v rozpáleném vozidle. Včasným upozorněním, se strážníci snaží předcházet ohrožení zdraví nebo majetku. Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních priorit strážníků Městské policie Luhačovice je „VIDITELNÁ PREVENCE", od letních dnů oblékají nové reflexní polokošile a v ulicích jdou tak více vidět. Spolu s polokošilemi veřejnost pozitivně reaguje i na přítomnost označeného vozidla. Když někde stojí, řidiči podvědomě dají nohu z plynu a začnou lépe monitorovat provoz kolem sebe, ostatní občané taktéž reagují obezřetněji.


Během prázdnin byli strážnicí vzhledem ke zvýšené návštěvnosti města maximálně vytíženi, řešili 943 událostí. Pro efektivní plnění bezpečnostní činnosti vykonali častější hlídkovou a obchůzkovou činnost. Občané vyhledávali během letních měsíců ve městě různé druhy kulturních a zábavních činností. Dospělí tradičně navštěvovali místa a akce spojené s lázeňským zdravím, gastronomii a kulturou, děti našly bohaté vyžití na místních sportovištích nebo turistických trasách, vysokému využití se těšil skatepark ale také nové hřiště na pétanque. Mnohá sportoviště, trasy s ptačími budkami, pěší okruhy pro děti-Hurá ven!, zároveň posloužily těm nejmenším jako vhodný nástroj prevence kriminality, neboť, kdo si hraje-nezlobí.


A jak hodnotila veřejnost práci strážníků během letních prázdnin? Občané je rádi viděli v ulicích města nebo při poklidném ruchu v lázních, žádali je nejčastěji o informací a poté o různé formy pomoci, cítili se při nich bezpečně. Našli se i takoví, kteří byli přistižení při porušování předpisů, někteří z přistižených naopak viděli strážníky neradi v ulicích a nechápali jejich preventivní význam. Výsledky činnosti však jednoznačně ukazují, že městská policie hraje klíčovou a nezastupitelnou roli při zajištění veřejného pořádku na území Luhačovic.

Nahoru