5. 1. 2021 | Společnost | Autor: Nikola Synek

ANKETA: Co byste Luhačovicím popřáli do roku 2021?

V prosinci jsme oslovili pestrou řadu osobností s prosbou o vyjádření v anketě. Zeptali jsme se, jak vidí Luhačovice v nastávajícím roce 2021 a  hlavně: "Co byste městu a jeho občanům do nového roku popřáli?"


Rád bych předal do nového roku dvě sdělení. První sdělení za město v ujištění, že i přes velký propad financí bude rok 2021 v Luhačovicích opět významným v oblasti obnovy infrastruktury, kde jsou připraveny zásadní projekty. Druhé sdělení je připomenutím, že i ve složitém období, kterým procházíme, máme kolem sebe pořád velké radosti a to jsou naše rodiny a jejich podpora. Přeji tímto všem do nového roku hodně optimismu a hlavně pevné zdraví nám i našim blízkým.

Ing. Marian Ležák, starosta Luhačovic


V nastávajícím roce bych byl velice rád, pokud bychom byli schopni i přes výrazný výpadek příjmů města postavit nový most v ul. Družstevní s navazujícím parkovištěm a zrekonstruovat ulici Hrazanskou. Spoluobčanům bych chtěl popřát pevné zdraví, Boží požehnání a co nejvíc optimismu, že se vše obrátí k lepšímu a že se budeme moci opět více setkávat.

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta Luhačovic

 

 


Luhačovice vidím jako město, které bude svůj potenciál – genius loci v roce 2021 dále rozvíjet. Obyvatelům může poskytnout dobré podmínky pro život a všem hostům nezaměnitelnou atmosféru lázeňského města. Tu bychom rádi zpříjemnili tradičními koncerty našeho pěveckého sboru. Všem přeji  pevné zdraví a hodně sil v roce 2021.

Ludmila Staňová, sbormistryně pěveckého sboru Janáček Luhačovice

 


Dnes je složité představit si, co v tomto roce vlastně bude. Přál bych si ale, abychom se z toho zlého snu už probudili a zažívali Luhačovice aspoň takové, jako v létě 2020 a náš život se zase vrátil do zažitých kolejí.

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázně Luhačovice, a.s.

 

 


Přála bych si, aby se Luhačovice i v příštím roce úspěšně rozvíjely. Aby už se všechno uvolnilo, ale moc nevěřím, že ten rok bude o moc lepší. Ale doufám v to, už kvůli dětem ve školách i všem, co si chtějí jít zaplavat na bazén nebo k nám chtějí přijít na kávu.

Lenka Kopuncová, pracovnice palačinkárny 

 

 


Městu Luhačovice sluší, když se zde mohou setkávat lidé, když se zde dá odpočinout, načerpat síly a znovu nadechnout... Snad proto se sem mnozí rádi vrací. Rád bych viděl Luhačovice v příštím roce právě takto. Všem obyvatelům přeji do nového roku pevné zdraví, trpělivost a naději. Ať Bůh žehná tomuto městu a všem, kteří zde žijí.

 P. Jan Ston, luhačovický farář

 


Spoluobčanům bych chtěl do nového roku 2021 popřát především zdraví, trpělivost v této nepřehledné době, vnitřní pohodu a klid. Městu pak co nejméně omezení, které je nutné dodržovat v rámci vládních opatření. Současná doba nepřeje organizovanému sportu a spolkové činnosti. Věřím, že to bude v roce 2021 pro sportovce lepší a v únoru se potkáme na 81. Šibřinkách. Přeji všem štěstí a úspěch. Nazdar!

Robert Kolařík, starosta Sokola Luhačovice, radní Luhačovic


Přeji hlavně Luhačovicím, aby se sem v roce 2021 vrátili hosté. Konec roku zatím moc k normálu nesměřuje, ale snad se to vrátí do zajetých kolejí. Přeji Městu hodně návštěvníků a plno lázeňských hostů a ať tu všechno vzkvétá!

Gabriela Kudrnová, návštěvnice z Hradce Králové

 

 


Rád bych v roce 2021 viděl naše město jako bezpečné a zdravé místo, kde se lidem dobře žije a kam se rádi vrací. Občanům přeji, aby si, pokud to jen trochu půjde, udrželi odvahu, sílu a schopnost improvizace k překonání životních překážek. Přeji nám všem funkční vládu, která nebude vládnout podle marketingu, ale předvídatelně, s plánem, a hlavně s rozumem. Přeji nám všem brzký návrat do „normálního“ života, který budeme přijímat s pokorou, trpělivostí, a především žít ve zdraví.

Mgr. Dalibor Liška, podnikatel a radní Luhačovic

 


Stojíme na prahu nového roku 2021 a já věřím, že lepšího, než byl ten předchozí. Za sebe a společnost Zálesí a.s. přeji všem občanům Luhačovic a také zaměstnancům společnosti Zálesí a.s. hodně zdraví, štěstí a mnoho příjemných lidí kolem. Přeji, aby se Vám podařilo vypořádat s překážkami, které běh života postaví do cesty. Ať je to pro Vás rok dosažených cílů a naplněných očekávání. Městu Luhačovice přeji dostatek financí a elánu na dokončení plánovaných akcí, které nepochybně přinesou zpříjemnění života v Luhačovicích.

Ing. Jaromír Semela, předseda představenstva Zálesí a.s.

 


Věřím, že se nám společně i v roce 2021 podaří dál zlepšovat životní podmínky v našem městě pro všechny generace a že tyto snahy lidé v budoucnu ocení. Přeji všem především pevné zdraví, hodně inovativních nápadů do každé profese, rodinám s dětmi i seniorům hodně síly a víry v život, protože každá zkouška, byť je sebetěžší nás posouvá a dělá lepšími.

Mgr. Lenka Semelová, ředitelka Charity Luhačovice


Rád bych viděl Luhačovice v roce 2021 plné pozitivní energie, kterou dovedou místní občané předávat návštěvníkům města. Do nového roku bych rád spolu se strážníky všem v Luhačovicích přál, abychom se i nadále snažili řešit věci v klidu, s rozumem a ve zdraví. A nezapomínali na to, že Luhačovice patří mezi nejbezpečnější města v republice.

 Mgr. Michal Zámečník, velitel Městské policie Luhačovice

 

 


Věřím, že v roce 2021 budou Luhačovice stále tím nejkrásnějším a nejbezpečnějším městem. Přeji všem Luhačovjanům v novém roce pevné zdraví, radost, lásku a štěstí. A aby neztráceli naději, jistoty, víru a energii. A naděje nechť se promění v příjemnou realitu.

Monika Slováková, ředitelka ZUŠ Luhačovice

 


Všude, i v Luhačovicích, jsme vlastně všichni stejní, ale každému z nás se píše jiný příběh. Co teda přát do nového roku? Mnohdy se říká, že štěstí… máme v něm vlastně všechno – klid, pohodu, srdečná přátelství a hlavně zdraví. Proto všem přeji do naší srdeční banky s číslem účtu 2021 stoprocentní optimismus a nulový úrok blbé nálady.

Lubomír Ferdus, provozovatel klubu Sokolka

 

 


Věřím, že nadcházející rok 2021, jakkoli bude pro Luhačovice těžký, bude rokem, kdy se budeme moci setkávat bez obav z nákazy a opět budeme moci navštěvovat kulturní a společenské akce. Moc rádi bychom v domově zrealizovali myšlenku stavění Máje v "dědině" i s doprovodným programem. Přála bych městu a občanům, aby nám ta soudržnost, empatie a pochopení, která se projevila v době epidemie, vydržela i nadále. Věřím, si ze současné situace vezmeme hlavně to dobré.

Adéla Vitteková, insturktor.coc. péče v DPS

 


Doufám, že v roce 2021 bude pro všechny dostupná vakcína proti koronaviru, díky níž se vše vrátí k normálnímu režimu. Těším se na setkávání s rodinou a přáteli bez obav z nákazy. Jelikož pracuji v MěDK Elektra, vyhlížím nový rok s nadějí, že všechny odložené kongresy, výstavy a kulturní akce budeme moci uskutečnit a Luhačovice se opět probudí k životu.  

Mgr. Miriam Kuncová, kongresy, hostinská činnost v MěDK Elektra

 

 


V roce 2021 vidím Luhačovice jako pěkné lázeňské město plné lidí. Určitě se sem opět vrátí návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí, kteří se rádi podívají nejen na krásnou kolonádu, k pramenům ale i do krásné přírody, kterou zde máme. Městu přeji hodně návštěvníků, spokojených lázeňských hostů i spokojených obyvatel města. Občanům hlavně pevné zdraví a každému přiměřenou dávku sportovního vyžití.

Jáchym Hanák, reprezentant v aerobiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky byly redakčně kráceny.

 

Nahoru