Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

28. 4. 2022 | Aktuality z města | Autor:

Dočasné uzavření skateparku

Dočasné uzavření skateparku

Začátkem listopadu roku 2019 začal v našem městě fungovat skatepark. Moderní sportoviště za 2,5 milionu Kč bylo postaveno na žádost iniciativy rodičů, kteří chtěli pro své děti sportovní vyžití. Rodiče odmítli nepřehledné umístění za Pizzerií Rimini a požadovali místo přehledné a bezpečné. Ještě předešlé zastupitelstvo jednomyslně vybralo místo v Zahradní čtvrti, které vyhovovalo i rodičům. Ostatní lokality nebyly vhodné.


Bohužel v současné době se nový skatepark musel dočasně uzavřít. Důvodem byla opakovaná iniciativa jedinců, kterým umístění začalo vadit. Byl doručen otevřený dopis zastupitelům města se stížností na hluk a upozorněním, že hluk je dle názoru některých Luhačovjanů vysoce nebezpečný a nepříjemný.  Město z tohoto důvodu požádalo o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje. Byla provedena dvě hluková měření odbornou laboratoří. Podle opakovaného vyjádření KHS ZK nedochází k překročení povolené hladiny hluku a hluk ze skateparku nemá na celkovou hlukovou situaci v této lokalitě významný vliv.

Bohužel toto stanovisko jako vysvětlení nestačilo a na radnici přišla petice, ve které si obyvatelé stěžují na nevhodné chování dětí ve skateparku, konkrétně na požívání návykových a omamných látek. Tyto skutečnosti jednoznačně vyvrátila jak Městská policie Luhačovice, tak i Policie ČR ve svých sděleních.

Iniciátoři se tedy dále s připomínkami obrátili na úřad ombudsmana, tentokrát s ohledem na stavební řízení. Ten ve svých stanoviscích uvedl, že i když už dříve bylo místo využíváno pro sportovní účely, mělo zde být vedeno spíše územní a stavební řízení z důvodu, že došlo k částečnému rozšíření plochy pro skatepark. Stavební úřad tedy zahájil řízení o odstranění stavby, v kterém byl stavebník město Luhačovice poučen, že může požádat o dodatečné povolení stavby, což město jako stavebník udělalo. V rámci řízení o dodatečném povolení stavby mohou účastnící řízení podat své vyjádření. Na základě podání žádosti o dodatečné povolení stavby bude řízení o odstranění stavby přerušeno. Bohužel součástí těchto řízení je i dočasný zákaz užívání stavby, který město musí respektovat. Hřiště muselo být na apel a požadavky iniciátorů oploceno, aby se zabránilo vstupu jak dětem, tak dospělým. Vedení města je to líto a celou věc vnímá tak, že hlavní dopad to má na místní děti, které se staly jakoby „rukojmími“ této účelově vyvolané situace, a musí teď čekat na vyjádření dotčených orgánů k jinak velmi oblíbenému sportovišti.

  

Nahoru