Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2. 11. 2022 | Aktuality z města | Autor:

Žádosti o individuální dotace na rok 2023 můžete zasílat nejpozději do 16. 11. 2022

Žádosti o individuální dotace na rok 2023 můžete zasílat nejpozději do 16. 11. 2022

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2023. Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby.


Dotace je určena na podporu čtyř oblastí:
 sportu a tělovýchovy
 kultury a kulturního dědictví
 vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů
 na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc
Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí. Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách
města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.eu  nebo na finančním odboru Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice. Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá město Luhačovice do 16.11.2022 do 12 hodin prostřednictvím podatelny Městského úřadu Luhačovice.

Žádost je možné podat:
- osobně na podatelně Městského úřadu Luhačovice
- přes elektronickou podatelnu e-podatelna@luhacovice.eu
- prostřednictvím datové schránky ID dat. schránky: m35bcw4
Časové razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání. Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2023. Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen z výběrového řízení. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.eu do 30 dnů po schválení rozpočtu města na rok 2023. Podané projekty včetně jejich příloh město Luhačovice nevrací. Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace.

Rada města Luhačovice, schváleno usnesením č. 217/R15/2022, dne 23.08.2022

Nahoru