Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

8. 3. 2023 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

Obyvatelé Luhačovic loni odevzdali přes 36 tisíc kg nepotřebného elektrozařízení

Obyvatelé Luhačovic loni odevzdali přes 36 tisíc kg nepotřebného elektrozařízení

Luhačovjanům záleží na životním prostředí. V roce 2022 odevzdali přes 36 tisíc kg již vysloužilých elektrozařízení. Pro zajištění sběru a recyklace si naše město vybralo kolektivní systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. Konkrétně společnosti ASEKOL bylo v minulém roce předáno 13 tisíc kg tohoto elektroodpadu. Tímto množstvím obyvatelé města ušetřili naší planetě 12 tisíc litrů ropy, za což by se v reálu najelo přes 181 tisíc km v běžném osobním automobilu a také 857,52 m3 vody, což by se dalo přirovnat k 11 511 cyklům sprchování.


Důležitost třídění odpadu dokazuje fakt, že elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje dnes až 95 %. „Obyvatelé Luhačovic a podnikatelské subjekty mohou veškeré elektroodpady, svítidla a baterie zdarma odevzdat buď do červených kontejnerů nebo přímo do sběrného dvora v Luhačovicích. Veškeré přístroje odevzdávané v rámci zpětného odběru musí být v kompletním stavu”, vysvětlila Marie Brenková z Technických služeb. Pro případy, kdy je spotřebič ještě použitelný, slouží Re-Use centrum ve sběrném dvoře. Tímto způsobem může někomu dalšímu ještě dlouhé roky sloužit. „Všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí patří velké poděkování. Zejména pak těm, kteří elektrospotřebiče odevzdají tam, kam patří = do červeného kontejneru nebo na sběrný dvůr, protože tím chrání přírodu zejména v našem městě. Odpad vedle kontejnerů nepatří“, řekl místostarosta Daniel Mejzlík.

 

Stanoviště kontejnerů:
Družstevní ulice
Sídliště U zámku
Zahradní čtvrť
Parkoviště za Albertem
Řetechov
Kladná Žilín
Polichno


Nahoru