Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

29. 8. 2023 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

Pozvánka na 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Pozvánka na 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Ve čtvrtek 31. srpna 2023 se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu uskuteční 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice. 

Začátek je v 15.00 hod. a jednání je veřejné. 


Program:

1. Zahájení a schválení programu 8. schůze zastupitelstva města

2. Připomínky k zápisu z 6. a 7. zasedání zastupitelstva města

3. Kontrola plnění usnesení

4. Změna Územního plánu Luhačovice - parc. č. 115/1 a 116 k. ú. Kladná Žilín

5. Změna Územního plánu Luhačovice - parc. č. 1383/2 k. ú. Luhačovice

6. Změna č. 6 Územního plánu Luhačovice - IMOS TRADE a. s.

7. Žádost Fotbalového klubu Luhačovice

8. Zpráva o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2023

9. Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města Luhačovice za I. pol. roku 2023

10. Kulturní a kongresové centrum Elektra, p. o. - rozpočtová změna č. 6

11. Technické služby Luhačovice, p. o. - žádost o rozpočtovou změnu

12. Rozpočtové opatření č. 5/2023

13. Informace vedoucí finančního odboru

14. Prodej části pozemku parc. č. 2194/5 v k. ú. Řetechov

15. Prominutí nájemného po dobu stavebních prací - restaurace Kulturního a kongresového centra Elektra

16. Přeshraniční projekt – Luhačovice, Nimnica, Pozlovice

17. Operační program Životní prostředí – propustné povrchy – schválení podání žádosti o dotaci – Nábřeží

18. Nová Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

19. Dohoda o změně smlouvy a o přistoupení k dluhu obce

20. Pravidla prodeje pozemků určených k zastavění rodinnými domy v lokalitě Ludkovická

21. Různé (od 16:00 hod.)

22. Informace ke zprávám z rady města

23. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města

24. Informace starosty a místostarosty

25. Závěr

 

Nahoru