Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

25. 10. 2023 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

10. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

10. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Ve čtvrtek 26. 10. 2023 se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu uskuteční 10. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice. 

Začátek je v 15.00 hod. Jednání je veřejné. 


Program:

1. Zahájení a schválení programu 10. schůze zastupitelstva města

2. Připomínky k zápisu z 8. a 9. zasedání zastupitelstva města

3. Kontrola plnění usnesení

4. Změna územního plánu pozemků parc. č. 115/1 a 116 k. ú. Kladná Žilín

5. Základní škola Luhačovice - žádost o rozpočtovou změnu č. 3

6. Základní škola Luhačovice - žádost o rozpočtovou změnu č. 4 a č. 5

7. Kulturní a kongresové centrum Elektra - žádost o rozpočtovou změnu č. 8

8. Sportovní centrum Radostova - čerpání investičního fondu a rozpočtová změna č. 1

9. Technické služby Luhačovice - rozpočtová změna č. 2 a převod neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek

10. Rozpočtové opatření č. 7/2023

11. Informace vedoucí finančního odboru

12. Převod majetku města k hospodaření Kulturnímu a kongresovému centra Elektra Luhačovice

13. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2440/32 v k. ú. Luhačovice

14. Převod majetku města k hospodaření Mateřské škole Luhačovice

15. Likvidace majetku města

16. Bezúplatný převod elektronické zabezpečovací signalizace do majetku města

17. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – ul. Zahradní čtvrť, komunikace u BD

18. Podání žádosti o dotaci Zlínského kraje – spolufinancování stavby cyklostezky

19. Podání žádosti o dotaci Zlínského kraje – tribuna u fotbalového hřiště Radostova Město Luhačovice nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Ing. Marian Ležák starosta

20. Různé (od 16:00 hod.)

21. Informace ke zprávám z rady města

22. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města

23. Informace starosty a místostarosty

24. Závěr

Nahoru