Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

28. 2. 2024 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

14. řádné Zastupitelstvo města Luhačovice

14. řádné Zastupitelstvo města Luhačovice

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu Luhačovice 14. řádné Zastupitelstvo města Luhačovice. Začátek je v 15.00 hod. 


 

Program
1. Zahájení a schválení programu 14. schůze zastupitelstva města
2. Připomínky k zápisu z 12. a 13. zasedání zastupitelstva města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Změna Územního plánu Luhačovice pac. č. 433/9 a 439/21 k. ú. Luhačovice
5. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. 562/13 k. ú. Luhačovice
6. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. 562/1 k. ú. Luhačovice
7. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. 562/10 k. ú. Luhačovice
8. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. 621/2 a 621/3 k. ú. Luhačovice
9. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. st. 1823 k. ú. Luhačovice
10. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. 410/10 a 409/35 k. ú. Luhačovice
11. Změna Územního plánu Luhačovice parc. č. 1205/1 a 1205/2 k. ú. Řetechov
12. Kulturní a kongresové centrum Elektra - navýšení neinvestičního příspěvku
13. Finanční limit pro poskytování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v
roce 2024
14. Individuální dotace fyzickým a právnickým osobám na rok 2024 schvalované
zastupitelstvem města
15. Sportovní centrum Radostova Luhačovice - čerpání investičního fondu
16. Technické služby Luhačovice - poskytnutí investičního příspěvku a čerpání
investičního fondu
17. Kulturní a kongresové centrum Elektra - navýšení neinvestičního příspěvku
18. Mateřská škola Luhačovice - navýšení neinvestičního příspěvku
19. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024
20. Prodej části pozemku parc. č. 1437/21 v k. ú. Luhačovice
21. Prodej pozemku parc. č. 780/21 v k. ú. Luhačovice
22. Podání žádosti o dotaci Zlínského kraje – socha sv. Jana Nepomuckého v Kladné
Žilín
23. Nákup nemovitostí k. ú. Luhačovice - Zdražilovi
24. Podání žádosti o dotaci Zlínského kraje – vouchery asistence projektu Smart
akcelerátor ZK III – kreativní centrum
25. Prodej části pozemku parc. č. 788 v k. ú. Luhačovice
26. Směna pozemků v k. ú. Luhačovice
27. Prodej části pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú. Kladná Žilín - Kolářová
28. Prodej části pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú. Kladná Žilín - Buriánek
29. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 387/6 v k. ú. Luhačovice
30. Podání žádosti o dotaci MMR – stezka Radostova

31. Různé (od 16:00 hod.)
32. Informace ke zprávám z rady města
33. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
34. Informace starosty a místostarosty
35. Interpelace
36. Závěr
Ing. Marian Ležák
starosta

Nahoru