Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

3. 4. 2024 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

V rozpočtu města Luhačovice jsou nová dětská hřiště nebo modernizace družiny ZŠ

V rozpočtu města Luhačovice jsou nová dětská hřiště nebo modernizace družiny ZŠ

Na březnovém Zastupitelstvu města Luhačovice byly schváleny jednotlivé investice na rok 2024. Počítá se s realizací cyklostezky Polichno – Újezdec, s lávkou přes cyklostezku v ulici Družstevní nebo s modernizací družiny Základní školy. „S ohledem na schválený plán investic je jeden z hlavních cílů pokračovat v rekonstrukci naší dopravní infrastruktury a obnově veřejných ploch,“ vysvětlil starosta Marian Ležák. Schválené finanční prostředky jsou rozděleny do 4 skupin, které nejlépe vystihují jednotlivé oblasti investic.


Na obnovu komunikací, chodníků a parkovacích ploch byla schválena částka 52,415 milionů korun. Dojde k realizaci klíčových staveb cyklostezky Polichno – Újezdec 25,5 milionů korun, (dotace 20 milionů korun), dále dojde k výstavbě komunikace a lávky u odstavné parkovací plochy sídliště Družstevní 15,1 milionů korun (dotace 12,8 milionů korun), k rekonstrukci chodníků v ul. Masarykova 3,9 milionů korun (dotace 2,8 milionů korun), k rozšíření parkování u Mateřské školky a plochy U Šťávnice 700 tisíc korun. Další 3 miliony korun jsou vyčleněny na postupné opravy dle harmonogramu. Město aktivně připravuje projektové dokumentace k budoucím stavbám nového mostu s kruhovým objezdem v křižovatce u Městské knihovny 1,2 milionu korun, ke komunikaci Stráň II. 135 tis. Kč, k rekonstrukci náměstí 28. října 530 tisíc korun, k rozšíření chodníků u vlakového přejezdu v ulici Mlýnská 80 tisíc korun a další projekty dopravních staveb 0,5 milionu korun. K dalším důležitým investičním procesům patří podání žádostí o dotaci k revitalizaci sídliště Masarykova 300 tisíc korun, o rekonstrukci ulice Nábřežní 620 tisíc korun, příprava a podání žádosti o 85% dotaci z Operačního programu Životního prostředí /OPŽP/. Nezapomnělo se na rekonstrukci v Zahradní čtvrti II. (570 tisíc korun), tady se připravuje žádost o 85% dotaci OPŽP.

Další část investic jde do veřejných budov na podporu městských organizací a místních částí, tady byla schválena částka 16 milionů 891 tisíc korun. V Kulturním a kongresovém centru Elektra se bude opravovat střecha nad kinem, dokončí se úpravy vnitřních dispozic pro pořádaní kulturních akcí a počítá se s rekonstrukcí vstupu do Městského turistického a informačního centra v hodnotě 4 miliony 151 tisíc korun. Dále bude zahájena instalace fotovoltaiky u budovy Technických služeb, haly SC Radostova a Městské plovárny ve výši 7 milionů korun, dotace 4,7 milionů korun. Městská knihovna se dočká výtahu v hodnotě 1,7 milionů korun a areál SC Radostova tribuny za 1,3 milionu korun (dotace 651 tisíc korun). V místní části Řetechov proběhne oprava kaple 200 tisíc korun, v Polichně bude dokončena výměna oken v kapli ve výši 350 tisíc korun (dotace 199 tisíc korun) a bude připravena projektová dokumentace na kanalizaci ve výši 100 tisíc korun. V Kladné Žilín se plánuje s obnovením sochy sv. Jana Nepomuckého a bude připraven restaurátorský záměr obnovy zvoničky 280 tisíc korun. Dalších 1 milion 810 tisíc korun se zařadilo do potřebných investic přes Technické služby.

Město pokračuje i v investicích do školských zařízení, celková částka je 26 milionů 290 tisíc korun (dotace 21,6 milionů korun). Zásadní investicí v Základní škole je naplánována modernizace družiny a odborných učeben ZŠ ve výší 24,5 milionů korun (dotace 21,6 milionů korun), během jarního období se dokončí nové oplocení kolem areálu ZŠ II a připraví se žádost o obnovu gastro vybavení ve školní kuchyni. V Mateřské škole se bude realizovat obnova a doplnění školní zahrady ve výši 1 milion 360 tisíc korun.

Podpora bydlení, rozvojové záměry a bezpečnost patří mezi další důležité investice, které byly schváleny v objemu 38 milionů 556 tisíc korun. Město pokračuje v plánu postupné obměny veřejného osvětlení za 350 tisíc korun, další přípravu nového územního plánu za 1 milion korun a pokračuje v programu regenerace městských památkových rezervací /MPR/ a městských památkových zón /MPZ/ za 185 tisíc korun. V letošním roce proběhne zasíťování lokality Ludkovická pro výstavbu rodinných domů ve výši 8 milionů korun. Připravuje se i dokumentace pro bytový dům v ulici Družstevní ve výši 530 tisíc korun a byl schválen výkup strategického pozemku u nádraží za účelem budoucí klíčové zástavby v území 15 milionů korun. Na kyberbezpečnost byla alokována částka 10 milionů 221 tisíc korun. (Integrovaný regionální operační program IROP 85% dotace 8 milionů 221 tisíc korun). V oblasti bezpečnosti byla instalována dopravní kamera u Kulturního a kongresového centra Elektra 300 tisíc korun a na základě žádostí obcí Biskupice a Petrůvka proběhne instalace radarů za 4 miliony korun. „Investiční plány jsou opět pojaty velkoryse s cílem využít možnosti dotačních titulů, obzvláště v oblasti obnovy dopravní městské infrastruktury. Návrhy prošly zodpovědným projednáním na zastupitelstvu města, kde panuje široká shoda, a všichni věříme, že budeme dostatečně připraveni čerpat chystané dotace a připravené akce i postupně úspěšně realizovat,“ doplnil na závěr Marian Ležák.

Nahoru