Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

24. 5. 2024 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

Zástupci Zlínského kraje a města Luhačovice podepsali deklaraci o společném postupu při přípravě obchvatu

Zástupci Zlínského kraje a města Luhačovice podepsali deklaraci o společném postupu při přípravě obchvatu

Zlínský kraj a město Luhačovice ve čtvrtek 23. 5. 2024 společně podepsali již druhou deklaraci o spolupráci při přípravě investičního projektu přeložky silnice II/492, známého také jako obchvat, který povede mimo centrální zónu lázeňského města Luhačovice. Tento významný projekt je reakcí na rostoucí tranzitní dopravu, která za posledních 10 let vzrostla o 100 % a představuje vážnou hrozbu pro přírodní léčivé vody v oblasti. Cílem projektu je ochrana přírodních léčivých vod, snížení dopravní zátěže v centrální zóně Luhačovic a zlepšení kvality života a návštěvníků. 


"Těší mne, že jsme postoupili v přípravě obchvatu do další fáze, kde jsme si stanovili jednotlivé závazné kroky, které vedou až k vydání stavebního povolení. K podpisu tohoto zásadního dokumentu došlo v rámci významné akce obnovy a otevření Slunečních lázní s tím, že už nyní se těším na dokončení i realizaci obchvatu," řekl starosta města Marian Ležák. Spolupráci ocenil i náměstek hejtmana ZK za dopravu Radek Doležel. "Jsem rád, že město Luhačovice a Zlínský kraj pokračují v úzké spolupráci při přípravě silničního obchvatu. Dalším krokem je podpis této deklarace, který stanovuje úkoly jednotlivým účastníkům dohody," vysvětlil Doležel. 

Velkou podporu v realizaci obchvatu vyjádřil i generální ředitel Lázně Luhačovice a.s. Jiří Dědek. "Akciová společnost Lázně Luhačovice jednoznačně podporuje realizaci obchvatu města Luhačovice vzhledem k enormnímu nárůstu, zvláště v posledních letech, transitní dopravy přes lázeňské místo Luhačovice. Ta představuje velkou hrozbu pro dlouhodobou udržitelnost přírodních léčivých zdrojů, které patří státu. Naše společnost je správcem 10 pramenů, které využívá k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče nemocným pacientům, a proto považujeme za první a nejdůležitější přínos obchvatu ochranu těchto přírodních léčivých zdrojů, a to i pro budoucí generace. Dalším významným kladem obchvatu by bylo zlepšení kvality ovzduší a snížení hlučnosti v našem lázeňském městě, což je jedna z podmínek pro existenci lázeňských míst do budoucnosti. A spoléhat na to, že by tento problém vyřešila elektromobilita si myslím nelze," vysvětlil Jiří Dědek. 

Město Luhačovice bude hlavním iniciátorem a koordinátorem potřebných změn územních plánů v sousedních katastrech okolních obcí. Zajistí také zpracování a projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Stanovisko EIA) a v další fázi přípravy projektu se postará o majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro realizaci obchvatu . Zlínský kraj se zavazuje zahájit podrobný geotechnický průzkum území v rozsahu doporučeném technicko-ekonomickou studií. Dále zajistí zpracování kompletní dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP) a ve finální fázi přípravy obstarání stavebního povolení k zahájení stavby. Signatáři deklarace si uvědomují rozsah a finanční náročnost investičního projektu přeložky II/492. Dohodli se na jednáních s představiteli státu o možnostech zapojení evropských fondů a státního rozpočtu na spolufinancování nákladů projektu. Zlínský kraj a město Luhačovice společně potvrzují své odhodlání realizovat tento výjimečný a nezbytný investiční záměr. Cílem je nejen ochrana přírodních minerálních vod, ale také eliminace dopadů extrémní dopravní zátěže na jádro centrální zóny lázeňského města Luhačovice.

Zlínský kraj je region známý svou bohatou historií a průmyslovou tradicí. Město Luhačovice je proslulé svými léčivými prameny a lázeňskou péčí, což z něj činí významné centrum lázeňské turistiky v České republice. Tato deklarace symbolizuje významný krok směrem k ochraně přírodního bohatství a zajištění trvale udržitelného rozvoje regionu.

Nahoru