Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 6. 2024 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

Pravidelná setkání s občany přidružených obcí Kladná Žilín, Řetechov a Polichno

Pravidelná setkání s občany přidružených obcí Kladná Žilín, Řetechov a Polichno

V průběhu jara se uskutečnila pravidelná setkání vedení města s občany přidružených obcí Kladná Žilín, Polichno a Řetechov. Tato akce, která se již stala tradicí, má za cíl vyslechnout obyvatele a zjistit, co je
v jejich obcích nejvíce trápí.


První setkání proběhlo v dubnu v Polichně. Obyvatelé byli starostou města Marianem Ležákem informováni o nově budované cyklostezce, kde došlo k upřesnění jak trasy, tak termínu dokončení. Cyklostezka Polichno – Újezdec by měla být dokončena na konci měsíce října. Zároveň se diskutovalo o opravě komunikace tzv. Dolňácko. Starosta města poděkoval osadnímu výboru za skvělou spolupráci. Tu vyzdvidhl i na setkání v Řetechově, kde se taktéž řešilo téma oprav komunikací. Zde se bude pokračovat v opravách jak místních silnic, tak chodníků. „Vzhledem k tomu, že město plánuje postupně investovat do nových chodníků ve všech lokalitách, žádáme všechny obyvatele, kteří vlastní automobil, aby na nově opravených chodnících už neparkovali, aby vydržely co nejdéle,“ uvedl starosta města Marian Ležák. Dalšími tématy diskuse byl například nový vodovod nebo oprava místní školy. Starosta také na základě debaty apeluje na péči o stromy vysazené v rámci akce „Zasaď si svůj strom“: „Každý by měl myslet na to, že když si zasadí svůj strom, je důležité se o něj starat a zalévat jej.“ Poslední setkání se uskutečnilo v Kladné Žilín. Zde se plánuje dokončení oplocení okolo dětského hřiště a pokračování v opravách chodníků. Obyvatele trápí chátrající místní koupaliště, které nyní slouží jako hasičská zásobárna vody. Jeho osud je v současné době v řešení. „Velmi pozitivně vnímám a oceňuji aktivity v Kladné Žilín jak ze strany osadního výboru, tak i všech aktivních místních obyvatel při zvelebování veřejných ploch," dodal starosta na závěr debaty. Vedení města oceňuje zájem a aktivní účast obyvatel na všech třech setkáních a těší se na další spolupráci při řešení místních problémů a zlepšování životních podmínek v našich obcích.

Nahoru