Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 6. 2024 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

16. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

16. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Ve čtvrtek 27. 6. 2024 se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu uskuteční 16. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.  Začátek je v 15.00 hod. Jednání je veřejné. 


 

Program:


1. Zahájení a schválení programu 16. schůze zastupitelstva města
2. Připomínky k zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Změna Územního plánu Luhačovice pozemků parc. č. st. 513 a parc. č. 418/3 k. ú.
Luhačovice
5. Technické služby Luhačovice, p. o. - čerpání investičního fondu a změna příspěvku
6. Účetní závěrka města Luhačovice za rok 2023
7. Závěrečný účet města Luhačovice a zpráva o hospodaření za rok 2023
8. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024
9. Informace vedoucí finančního odboru
10. Prodej pozemku parc. č. 780/21 v k. ú. Luhačovice
11. Revokace usnesení - prodej části pozemku parc. č. 2194/5 v k. ú. Řetechov
12. Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice, p. o.
13. Podání žádosti o dotaci – Rozvoj venkova – dětské hřiště u Mateřské školy
Luhačovice
14. Podání žádosti o dotaci – OPŽP - Zvýšení energetické účinnosti gastroprovozu
Základní školy Luhačovice
15. Bezúplatný převod požárnického kontejneru
16. Likvidace majetku města
17. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva
města
18. Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu – Osadní výbor Řetechov
19. Různé (od 16:00 hod.)
20. Informace ke zprávám z rady města
21. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
22. Informace starosty a místostarosty
23. Interpelace
24. Závěr

Ing. Marian Ležák
starosta

Nahoru